SAS / OY-KHE / McDonnell Douglas MD82 / 16.1.2005 Genf

SAS / OY-KHE / McDonnell Douglas MD82 / 16.1.2005 Genf